Genel Bilgiler

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 20 Eylül 2005 tarihinde Bodrum’da eğitim ve öğretime başlamıştır. Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı'ndan (YGS) sonra özel yetenek sınavıyla öğrenci alan lisans programı dört yıldır. Bu akademik eğitim boyunca heykel ve heykel sanatı hakkında genel bilgi ve beceri kazandırılmaktadır. Bölüm; araştırma, geliştirme, uygulama ve kuramsal derslerin yürütülmesi için, aşağıda belirtilen mimari mekan ve olanaklara sahiptir: heykel uygulama atölyeleri (taş, metal, ahşap), modelaj atölyesi, desen atölyesi, tasarım atölyesi, terrakota heykel atölyesi ve derslikler.

 
Genel Akademik Bilgi
Çağdaş ve modern sanat eğitimini ölçüt kabul eden, alt yapısını klasik heykel öğretisine dayandıran bir eğitim yapısındadır. Çağı yakalamak ve kendini kabul ettirmek için evrensel değerlere, deneysel ve öncü çalışmalara açıktır. Yeni açılım sağlayan düşünce ve ilkeleri kendi içinde tartışıp değerlendirmektedir. Deneyimli, yeniliğe açık çağdaş bir kadro, bölümler arası seçmeli ders alabilme kolaylığı, bulunduğu bölgenin, tarihi, kültürel dokusunu içine sindiren, bağımsız ve bu özelliğini evrensel kültür değerleriyle paylaşan bir yapı. Uluslararası eğitim, ölçüt  ve değerlere sahip bir eşgüdüm sağlanması ve bu doğrultuda öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarının geliştirilmesi.
 
Amaç
Görünen bir nesneyi yada bir düşünceyi üç boyutlu olarak yeniden bir malzemede oluşturabilmek ve bu aşamada gerekli olan bilgi ve tekniği öğrenciye öğretmek, metal, taş, ahşap gibi farklı malzemelerden heykel üretmek ve çalışma sürecinde malzeme bilgisi, üretim teknikleri ve yöntemleri hakkında deneyim kazandırmak, ustalık ve yetkinliği artırmak, özgüven oluşturmak, modern sanatın diğer anlatım biçimleriyle doğrudan bağlantı kurabilmeyi göstermek, sanat kavram ve kuramlarını anlatmak, gelecekte özgün sanat eserleri üretebilecek olgunluğa ulaşmalarını sağlamak, kültür ve sanat insanı olabilmeyi aşılamaktır.  
Müfredat dahilinde alınması gereken zorunlu ve seçmeli tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve yeterli krediyi kazanan öğrenciler lisans diploması alarak mezun olurlar.
 
Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik
Heykel Bölümünde Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik Programı henüz açılmamıştır.
 
Güzel Sanatlar Fakültesi Tanıtım Videosu için -TIKLAYINIZ
 
Bölüm ile İlgili Linkler
Yukarı Çık